کمپرسور پیستونی

کمپرسور پیستونی قدیمی‌ترین و متداولترین نوع کمپرسور است که تولید هوا می کند 
انواع کمپرسور پیستونی : روغنی ، بدون روغن
انوا
کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو

ویژه ١٧,۴٠٠ امتیازی