کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو (اسکرو به معنی پیچ) عملیات فشرده سازی هوا در فضایی بنام بلوک اسکرو یا Air End توسط پیچهایی که به فاصله بسیار کم از یکدیگر بصورت نرومادگی در چرخش هستند صورت می پذیرد، و توان تولید هوای فشرده با فشار و ظرفیت های متنوع و بیشتری را دارند.
قیمت کمپرسور اسکرو براساس میزان باد خروجی، ظرفیت و برند محاسبه می گردد.
اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش کمپرسور اسکرو ، فیلتر کمپرسور اسکرو و...
اطلاع از لیست قیمت، مشخصات، تصاویر و فیلم ها، نمایندگی ها، شرکت ها، تامین کنندگان و فعالین مربوط به فروش کمپرسور اسکرو
برای اطلاع بیشتر درباره شرایط فروش کمپرسور اسکرو با عرضه کنندگان کمپرسور اسکرو در لیست زیر تماس بگیرید.