کمپرسور باد پزشکی

کمپرسورباد پزشکی (Medical Air Compressor) (اویل فری - بدون روغن ) محبوب ترین نوع کمپرسور برای دندانپزشکی هستند. دراین  کمپرسور ( oil free compressor ) روغن وجود ندارد ، هیچگونه روغنی وارد مخزن کمپرسور نمی شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر از مشخصات و لیست قیمت کمپرسور باد پزشکی، همچنین تصاویر و فیلم ها، نمایندگی ها، شرکت ها، تامین کنندگان و فعالین مرتبط با کمپرسور باد پزشکی می توانید به لیست زیر مراجعه نمایید.

 دستگاه تولید ماسک

دستگاه تولید ماسک

ویژه ١١,٠٠٠ امتیازی