کمپرسور فشارقوی

کمپرسور فشارقوی برخلاف کمپرسور های معمولی که محدوده تولید فشار در آنها بین 8 تا 10 بار است در کمپرسور های فشار قوی به واسطه فشرده سازی 2 تا
کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو

ویژه ١٧,٧٠٠ امتیازی