بازدید:۶۶ |
ارسال در محصولات و خدمات توسط پردیس صنعت
کمپرسور | کمپرسور باد 250پیستونی  لیتری
فروش کمپرسور ، کمپرسور پیستونی ، كمپرسور باد 250 ليتري كمپرسور 250 ليتري در حالتهاي: ايستاده، خوابيده، تكفاز و سه فاز مدل: فینی ايتاليا ظرفيت مخزن : 250 ليتر ميزان توليد باد: 250 ليتر در دقيقه موارد استفاده: نقاشي، آپاراتي، نجاري ،چاپخانه و ...
اصفهان
بازدید:۶۶ |
ارسال در محصولات و خدمات توسط پردیس صنعت
کمپرسور | کمپرسور باد پیستونی 150 لیتری
فروش کمپرسور ، کمپرسور پیستونی ، كمپرسور باد 150 ليتري كمپرسور 150 ليتري در حالت هاي : خوابيده، ایستاده، تكفاز مدل: فینی ايتاليا ميزان توليد باد: 150 ليتر در دقيقه موارد كاربرد : نقاشي، نجاري، تعميرگاه خودرو و...
اصفهان
بازدید:۵٠ |
ارسال در محصولات و خدمات توسط پردیس صنعت
کمپرسور | کمپرسور باد پیستونی 230 لیتری
فروش کمپرسور ، کمپرسور پیستونی ، كمپرسور باد 230 ليتري كمپرسور 230 ليتري در حالت هاي : خوابيده، تكفاز مدل: فینی ايتاليا ميزان توليد باد: 230 ليتر در دقيقه موارد كاربرد : نقاشي، نجاري، تعميرگاه خودرو و...
اصفهان
بازدید:۵٠ |
ارسال در محصولات و خدمات توسط پردیس صنعت
کمپرسور | كمپرسور باد پیستونی 110 ليتري
فروش کمپرسور ، کمپرسور پیستونی ، كمپرسور باد 110 ليتري كمپرسور 110 ليتري در حالتهاي: خوابيده،تكفاز مدل: فینی ايتاليا ميزان توليد باد: 110 ليتر در دقيقه موارد کاربرد: نقاشي در حجم كم ، كارهاي خانگي و...
اصفهان
بازدید:۴٨ |
ارسال در محصولات و خدمات توسط پردیس صنعت
کمپرسور | کمپرسور هوا اسکرو L132 - L250
فروش کمپرسور ، کمپرسور اسکرو ، کمپرسور هوا اسکرو L132 - L250 L132 - L250 Oil Injected Rotary Screw Compressors Free Air Delivered: 17.6 - 42.7 m3/min Working Pressure: 5 to 13 bar g Pressure Variants: 7.5/9/10/11/13 bar g
اصفهان
بازدید:۴۶ |
ارسال در محصولات و خدمات توسط پردیس صنعت
کمپرسور | کمپرسور اسکرو L75S - L132C
فروش کمپرسور ، کمپرسور اسکرو L75S - L132C L75S - L132C Oil Injected Rotary Screw Compressors Free Air Delivered: 10.3 - 20.4 m3/min Working Pressure: 5 to 13 bar g Pressure Variants: 7.5/9/10/11/13 bar g
اصفهان