بازدید:٢١ |
اشتراک گذاری
ارسال در اطلاعات کاربردی توسط صنعت
تقویم تازه ترین کنگره ها، کنفرانسها، همایشها و سمی
لید ایران ۳۰ شهریور ۱۳۹۶:سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی ۲۶ مهر ۱۳۹۶:نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017) ۱۹ مهر ۱۳۹۶:دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از
اصفهان
صفحه ١

صفحات مرتبط