بازدید:١۶١۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط طبخ شمیم
تکه کن گوشت منجمد
اره برقی کشو دار،اره امپرو،امپرو،محصولات امپرو، اره گوشت ، ماشین برش گوشت ، برش زن گوشت ، ابزار برش گوشت منجمد ،تکه کن گوشت منجمد،گوشت منجمد را چگونه ببریم؟،اره حرفه ای گوشت،اره آماده سازی گوشت،اره ما
تهران
بازدید:١٣٧٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط طبخ شمیم
اره استخوان بر صنعتی
ان بر صنعتی ، اره برقی قصابی ، اره گوشت ، اره استخوان بر ، ماشین برش گوشت ، برش زن گوشت ، ابزار برش گوشت منجمد ،تکه کن گوشت منجمد،گوشت منجمد را چگونه ببریم؟،اره حرفه ای گوشت،اره آماده سازی گوشت،اره ما
تهران
بازدید:۶۴٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت طبخ شمیم
اره minerva
ا فک 21 سانت،اره مینروا،مینروا،محصولات مینروا،، اره گوشت ، ماشین برش گوشت ، برش زن گوشت ، ابزار برش گوشت منجمد ،تکه کن گوشت منجمد،گوشت منجمد را چگونه ببریم؟،اره حرفه ای گوشت،اره آماده سازی گوشت،اره ما
تهران
بازدید:١٣٧٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط طبخ شمیم
 اره صنعتی
اره برقی کشو دار،اره امپرو،امپرو،محصولات امپرو، اره گوشت ، ماشین برش گوشت ، برش زن گوشت ، ابزار برش گوشت منجمد ،تکه کن گوشت منجمد،گوشت منجمد را چگونه ببریم؟،اره حرفه ای گوشت،اره آماده سازی گوشت،اره ما
تهران
بازدید:۴١۶۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط طبخ شمیم
اره برقی قصابی
با فک 30 سانت،اره مینروا،مینروا،محصولات مینروا،اره گوشت ، ماشین برش گوشت ، برش زن گوشت ، ابزار برش گوشت منجمد ،تکه کن گوشت منجمد،گوشت منجمد را چگونه ببریم؟،اره حرفه ای گوشت،اره آماده سازی گوشت،اره ما
تهران
بازدید:٢١۵۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط طبخ شمیم
اره استخوان بر صنعتی
اره صنعتی ، اره برقی قصابی ، اره گوشت ، اره استخوان بر ، ماشین برش گوشت ، برش زن گوشت ، ابزار برش گوشت منجمد ،تکه کن گوشت منجمد،گوشت منجمد را چگونه ببریم؟،اره حرفه ای گوشت،اره آماده سازی گوشت،اره ما
تهران
بازدید:۵۴۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط استیل وان
 چرخ گوشت تک فاز مینروا – Minerva 32LN
و دهانه خروجی آن از جنس چدن می باشد.این چرخ گوشت مجهز به تیغه برّنده مخصوص است،که قادر به چرخ کردن گوشت منجمد تا دمای ۷- درجه سانتیگراد می باشد. چرخ گوشت ۳۲ مینروا با موتور ۲٫۲ اسب خود,با برق ۱ فاز ک
تهران
بازدید:١٩١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت صنعتی طبخ شمیم
اره استخوان بر ،
اره برقی کشو دار،اره امپرو،امپرو،محصولات امپرو، اره گوشت ، ماشین برش گوشت ، برش زن گوشت ، ابزار برش گوشت منجمد ،تکه کن گوشت منجمد،گوشت منجمد را چگونه ببریم؟،اره حرفه ای گوشت،اره آماده سازی گوشت،اره ما
تهران
بازدید:٢۶۴٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت صنعتی طبخ شمیم
اره استخوان بر
ا فک 21 سانت،اره مینروا،مینروا،محصولات مینروا،، اره گوشت ، ماشین برش گوشت ، برش زن گوشت ، ابزار برش گوشت منجمد ،تکه کن گوشت منجمد،گوشت منجمد را چگونه ببریم؟،اره حرفه ای گوشت،اره آماده سازی گوشت،اره ما
تهران
بازدید:١۴۵١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت صنعتی طبخ شمیم
اره صنعتی ،
با فک 30 سانت،اره مینروا،مینروا،محصولات مینروا،اره گوشت ، ماشین برش گوشت ، برش زن گوشت ، ابزار برش گوشت منجمد ،تکه کن گوشت منجمد،گوشت منجمد را چگونه ببریم؟،اره حرفه ای گوشت،اره آماده سازی گوشت،اره ما
تهران
بازدید:١١٧٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط ساعی نیکو
ابزار نمونه برداری دریلی
جهت نمونه برداری نا محدود از پودر مواد غذایی خاک سیمان و انواع گرانول و در نوع دیگر نمونه گیری از گوشت منجمد و فراورده های منجمد شده قیمت کیت نمونه برداری ، قیمت سمپلر نمونه گیر کیسه ای ، سمپلینگ پو
اصفهان
بازدید:١٠٧١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط ساعی نیکو
وسایل نمونه گیری
غذایی دارویی بهداشتی شیمیایی و نفتی نمونه گیری از فراورده های منجمد و غلیظ نمونه گیری از قیر جامد و گوشت منجمد قیمت وسایل نمونه برداری,فروش تجهیزات نمونه برداری,وسیله نمونه گیری,روش اصولی نمونه گیر
اصفهان
بازدید:٧٧۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط ساعی نیکو
نمونه گیر کیسه پاکت و بشکه
بصورت همزمان انجام میدهد نمونه گیری از فراورده های منجمد ، نمونه برداری از مواد غلیظ ، نمونه بردار گوشت منجمد ، نمونه برداری از پاکت کاغذی وکف کیسه ، نمونه برداری از استخرها ، نمونه گیری عمقی ، نمونه
اصفهان
بازدید:۵٩۵٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط ساعی نیکو
بمبو
، سمپلر شارژی ، سمپلر نمونه گیر ابزار نمونه گیری دستی ، سمپلینگ گمرکی و مواد اولیه ،نمونه گیری از گوشت منجمد ، نمونه گیری از عمق استخر ، نمونه گیر زعفران نمونه برداری موادغذایی,سمپلر نمونه گیری پود
اصفهان
صفحه ١

صفحات مرتبط