بازدید:١۵١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز آزمایشگاه کارخانه مربا ومارمالات حداقل ضوابط
ایه وتوری-آنس ولوپ کشت-بورت-قیچی- پنس- اسپاتول- چسب اتوکلاو-همزن-قیف-بوته چینی- پرل شیشه ای پلیت- گیره لوله-لوله وجالوله ای- آب چکان -جای پیپت استیل- جای پلیت استیل-قطره چکان-بطری کشت باکتری-بطری م
تهران
بازدید:١٢١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز آزمایشگاه کارخانه یخمک ویخ وفرآورده های یخی
بورت-پیپت-پیست-بالن ژوژه-ارلن-بشر- استوانه مدرج- لوله وجالوله ای-کاغذ صافی- پرل شیشه ای-پلیت- قیف-گیره لوله-کاغذ تورنسل- ماسک وعینک- همزن شیشه ای-شعله وسه پایه-توری نسوز- آنس ولوپ استاندارد-بطری م
تهران
بازدید:١٠٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز آزمایشگاه شربت وآبمیوه وکنسانتره خوراکی
ش کارشناس- دستکش نسوز مارشال- ترمومتر ورطوبت سنج دیجیتال-کاغذ صافی- بورت وپایه بورت وگیره دوبل- گیره لوله آزمایش- لوپ کشت باکتری- کیسه اتوکلاو- سبد استیل- بطری مایعی- بطری کشت باکتری-پیپت ساده-پ
تهران
صفحه ١

صفحات مرتبط