بازدید:٢٠٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز کامل آزمایشگاه کارخانه تولید سالاد الویه-لقم
انکوباتور37 و44درجه دیجیتال انکوباتور20درجه دیجیتال اتوکلاو25لیتری دیجیتال با نشان استاندارد ملی یخچال آزمایشگاهی کلنی کانتر دیجیتال با مداد ثبات لامپUVوقاب استیل رفلکس جاربیهوازی با محقات مربوط
تهران
بازدید:٢٠۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز کامل آزمایشگاه کارخانه چای
آسیاب آزمایشگاهی داخل استیل انکوباتور20درجه دیجیتال اتوکلاو25لیتری دیجیتال با نشان استاندارد ملی یخچال آزمایشگاهی کلنی کانتر دیجیتال با مداد ثبات آون(فور)55لیتری دیجیتال کوره الکتریکی1200دیجیتال
تهران
بازدید:١٧٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
حداقل ضوابط فنی وبهداشتی کارخانه بسته بندی حبوبات-
ش دستگاههای آزمایشگاه کارخانه بسته بندی حبوبات وخشکبار-میوه خشک PHمتر رومیزی دیجتالی با الکترود یخچال آزمایشگاهی هود میکروبی لامینار فلو کلاسB2 فیلتر هپا جار بیهوازی سری کامل کلدال بطری کشت با
تهران
بازدید:١۶٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیزات ولوازم آزمایشگاه کارخانه بسته بندی چای
آسیاب آزمایشگاهی داخل استیل انکوباتور20درجه دیجیتال اتوکلاو25لیتری دیجیتال با نشان استاندارد ملی یخچال آزمایشگاهی کلنی کانتر دیجیتال با مداد ثبات آون(فور)55لیتری دیجیتال کوره الکتریکی1200دیجیتال
تهران
بازدید:٢٢٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز آزمایشگاه تولید ماکارونی وپاستا
انکوباتور37 و44درجه دیجیتال انکوباتور20درجه دیجیتال اتوکلاو25لیتری دیجیتال با نشان استاندارد ملی یخچال آزمایشگاهی کلنی کانتر دیجیتال با مداد ثبات لامپUVوقاب استیل رفلکس جاربیهوازی با محقات مربوط
تهران
بازدید:١١٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز آزمایشگاه کارخانه یخمک ویخ وفرآورده های یخی
ستاندارد اتوکلاو25لیتری با مهر استاندارد اینکوباتور37 درجه اینکوباتور20درجه آون55لیتری دیجیتال یخچال آزمایشگاهی 5فوت هود میکروبی (لامپ UV) PHمتر رومیزی دیجیتال هیتر برقی با مگنت آب مقطر گیری
تهران
بازدید:٧٩٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت طب کوشا
فروش تجهیزات برودتی  آزمایشگاه
س: 22919474-22919720-021 ایمیل: sales@vitateb.com وب سایت: www.4lab.ir فریزر داریر,ذیپ فریزر,یخچال آزمایشگاهی,فریزر ازمایشگاهی
تهران
بازدید:١٠۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز آزمایشگاه ادویه جات وخشکبار وحبوبات
وی بنماری دیجیتال استیل دسیکاتور شیشه ای وسیلیکاژل آبی اتوکلاو25لیتری دیجیتال با نشان استاندارد یخچال آزمایشگاهی هود میکروبی لامینار فلو کلاسB2 فیلتر هپا جار بیهوازی سری کامل کلدال بطری کشت با
تهران
بازدید:١٠١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز آزمایشگاه شربت وآبمیوه وکنسانتره خوراکی
کروبی لامینار کلاسB2با فیلتر هپا هود شیمیایی استاندارد غذا ودارو کلنی کانتر دیجیتال با مداد ثبات یخچال آزمایشگاهی آون55لیتری دیجیتال کوره الکتریکی1200 دیجیتال دسیکاتور وسیلیکاژل ترازوی دیجیتال
تهران
بازدید:٨٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز کامل آزمایشگاه تولید ساندویچ سرد وغذای آماده
انکوباتور37 و44درجه دیجیتال انکوباتور20درجه دیجیتال اتوکلاو25لیتری دیجیتال با نشان استاندارد ملی یخچال آزمایشگاهی کلنی کانتر دیجیتال با مداد ثبات لامپUVوقاب استیل رفلکس جاربیهوازی با محقات مربوط
تهران
بازدید:٨١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز کامل آزمایشگاه تولید ماکارونی ورشته وفرآورده
انکوباتور37 و44درجه دیجیتال انکوباتور20درجه دیجیتال اتوکلاو25لیتری دیجیتال با نشان استاندارد ملی یخچال آزمایشگاهی کلنی کانتر دیجیتال با مداد ثبات لامپUVوقاب استیل رفلکس جاربیهوازی با محقات مربوط
تهران
بازدید:٢٣۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز کامل دستگاهها وتجهیزات آزمایشگاه آبمعدنی وآش
تال سیستم فیلتراسیون میکروبی کاغذ غشایی میلیپور0.2,0.45 آبمقطر گیری 4لیتر درساعت بی نیاز از برق یخچال آزمایشگاهی پمپ خلا2/8m3 دسیکاتور وسیلیکاژل آبی کلنی کانتر دیجیتال لامپUV&قاب استیل فو
تهران
بازدید:٢٣٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز آزمایشگاههای گلاب گیری وعرقیات گیاهی
قیمت تجارتی. تجهیزات آزمایشگاه میکروبی وشیمیایی: اتوکلاو25لیتری دیجیتال اسپکتروفوتومتر دیجیتال یخچال آزمایشگاهی لامپUV&قاب استیل کلنی کانتر شیکر ارلن بالن هیتر برقی پی اچ متر رومیزی ترا
تهران
بازدید:٢١٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز کامل آزمایشگاه کارخانجات قند وشکر
دیجیتال محفظه دار پلاریمتر رومیزی WXGA-4 بنماری جوش استیل شعله گاز -آنس ولوپ لامپUVوقاب استیل یخچال آزمایشگاهی -محیط کشت: پلیت کانت آگار-ویولت رد بایل آگار-مالت اکسترکت آگار-DG-18-لوریل سولف
تهران
بازدید:۵٠٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز کامل آزمایشگاه لبنیات وفرآورده های لبنی
ومیلک9پارامتری شیر کلنی کانتر دیجیتال هود شیمیایی استاندارد هود میکروبی لامینار کلاسB2فیلتر هپا یخچال آزمایشگاهی جاربیهوازی وگازپک واندیکاتور جاربیهوازی آون55لیتری دیجیتال آب مقطر گیری 4لیتر در
تهران
صفحه ١

صفحات مرتبط