27 پست 1 دنبال کننده
www.sanat.ir/parmis

بهار صنعت پارمیس (Parmis)

دستگاه حمل شامل: حمل زباله، لجن کش، بازو غلطان، آتش نشا