بدون مطلب بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/parsdasht

پارس دشت

ارائ هدهنده مدر نترین تجهیزات گلخانه ای و پرو

معرفی پارس دشت

  • پارس دشت
  • تلفن: 03133878210
  • فکس: 03133878210
  • موبایل: 03133878210
  • وب سایت: www.parsdasht.ir
  • آدرس: اصفهان، خیابان امام خمینی، بلوار عطا الملک، نبش بلوک 32 ، ساختمان آریا، پلاک 25 ، واحد 1 و 2

گلخانه ترکیبی از علوم کشاورزی، فناوری و صنعت را شامل می شود. گلخانه محلی است که با پوشش های شفاف پوشیده شده و در آن، دما، نور و رطوبت قابل کنترل است. با توجه به خطراتی که خشکسالی کشت محصولات را تهدید می کند و نیز جهت بهره برداری هرچه بیشتر از عرصه های موجود و استفاده بهینه از زمین صنعت گلخانه در دنیا روند رو به رشد داشته است. در سالهای اخیر در کشورمان جايگزيني كشت محصولات گلخانه اي بجای كشت در فضاي آزاد، سياستي است که به منظور جلوگيري از كمبود توليدات كشاورزي براثر بروز خشكسالي از سوي وزارت جهاد كشاورزي دنبال مي شود. طبق آمارها در كشت گلخانه اي به ازاي هرمترمكعب آب حدود ۱۸ كيلوگرم محصول توليد مي شود كه اين ميزان ۲۰ برابر توليد در فضاي باز است. شرکت پارس دشت چهلستون به عنوان اولین شرکت تخصصی در صنعت گلخانه در سال ۱۳۸۵ تأسیس شد و با اخذ مج...  
بیشتر...