بدون مطلب بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/payrizansanat

ماشین سازی پی ریزان صنعت

دستگاه بسته بندیمعرفی

  • ماشین سازی پی ریزان صنعت
  • تلفن: 02156879641
  • فکس: 02156879642
  • موبایل: 02156879641
  • وب سایت: www.payrizansanat.com
  • آدرس: تهران، رباط کریم، شهرک صنعتی نصیرآباد، خیابان صنعت، بلوارامیرکبیر، خیابان پروفسور حسابی 1، قطعه M19 & M18

تولید دستگاه بسته بندی