ارسال پیام برای ساندویچ پانل یکرو ورق یکرو فویل

ساندویچ پانل یکرو ورق یکرو فویل

بازدید:۵۴١ | ا


ساندویچ پانل یکرو ورق یکرو فویل
ساندویچ پانل یکرو ورق یکرو فویل ماموت

ساندویچ پانل یکرو ورق یکرو فویل یکی دیگر از انواع ساندویچ پانل های تولیدی میباشد که از یکرو ورق با پوشش فلز و از روی دیگر فویل آلومینیومی یا کاغذ استفاده میشود . این نوع ساندویچ پانل در مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرد که پس از نصب ساندویچ پانل نیاز به سقف کاذب دارند و یا سالن های انبار و ... مورد استفاده قرار میگیرد .
ساندویچ پانل یکرو ورق
ساندویچ پانل یکرو ورق

1 / 1
ساندویچ پانل یکرو ورق یکرو فویل
http://panel-sandwich.ir/sandwich-p


ثبت آگهی فوری ثبت کسب و کار