ارسال پیام برای مونتاژ قطعات SMD

مونتاژ قطعات SMD

بازدید:٣٧١ | ا

گروه فنی مهندسی نوین SMD با واردات دستگاه های پیشرفته مونتاژ SMD و ارائه خدمات در این زمینه آمادگی خود را در جهت همکاری با شرکت ها ، دانشگاه ها ، دانشجویان ، اساتید و پژوهشگران اعلام می دارد.

1 / 1
مونتاژ قطعات SMD