ارسال پیام برای سازنده مخازن استاندارد ASNE sec . VIII

سازنده مخازن استاندارد ASNE sec . VIII

بازدید:٢٠٣٧ | ا

شرکت فشار مخزن
سازنده مخازن تحت فشار برای مصارف هوای فشرده مایعات , اسیدهای با استاندارد ASME sec . VIII و سای استانداردها با درخواست مشتری
از ورق مرغوب SA 516 Gr . 70 . با جوشکاری اتوماتیک زیر پودری
با نظارت شرکت معتبر دارای گواهی بازرسی
با ارائه کلیه مدارک تست در قالب شناسنامه مخزن به مشتری می باشد
مشخصات فنی مخزن Material SA 516 Gr .70 - فلنجها A 105 و نازلها A 106 کلگی مخازن 2:1 Elliptical می باشد . کلیه نازلها 2 اینچ به بالا Hand hole , Man hole با دریچه بازدید بیضی و دارای ورق تقویتی از جنس SA 516 Gr .70 می باشد .
داخل وخارج مخازن سندبلاست SAE 3 می باشد . داخل وخارج مخازن رنگ اگپوکسی سه لایه 150 میکرون و خارج مخازن رنگ اپوکسی 120 میکرون برای داخل مخازن شیمیایی , اسیدی و سایشی از پوشش گرم (رابر لاینینگ ) از ضخامت 2mm الی 10mm و کلیه مخازن عملیات بازرسی شامل Material Analyze مواد نافذ (PT) و رادیوگرافی (RT) هیدرواستاتیک (HT) تست ضخامت رنگ و زبری سند بلاست مطابق استاندارد ASME بوده و کارت تایید جوشکار و مدارک تست های فوق قابل ارائه به مشتری می باشد .

1 / 1
سازنده مخازن استاندارد ASNE sec . VIII