ارسال پیام برای سایبان کسری مال کرمانشاه

سایبان کسری مال کرمانشاه

بازدید:١٠۴٢ | ا

ساخت سایبان پارچه ای فضای باز تراس و رستوران کسری مال کرمانشاه با استفاده از سازه کششی و پوشش پارچه ای

مساحت : ۳۰۰ متر مربع
کاربری : پوشش پارچه ای رستوران
محل پروژه : کسری مال کرمانشاه
سال : بهمن ماه ۱۳۹۵
مشخصات سازه : فولاد با رنگ الکترواستاتیک
نوع دوخت پارچه : جوش فرکانس بالا HF

1 / 1
سایبان کسری مال کرمانشاه
http://www.sainats.com/gallery/kasr