آشغالگیر میله ای دانه متوسط

بازدید:۴۵٩ | ا

آشغالگیر میله ای یک آشغال جمع کن مکانیکی است که شبکه گیرنده آشغال آن(screen) تشکیل شده از تسمه های فلزی که در فواصل معینی در کنار همدیگر نصب گردیده اند و از ورود آشغالهای معلق که اندازه آنها از فاصله بین تسمه ها بیشتر باشند جلوگیری خواهد کرد به همین دلیل لازم است پس از تجمع آشغال روی شبکه، آشغالها توسط دستگاه آشغال جمع کن از روی شبکه برداشته شوند. مکانیزم جمع آوری آشغال از روی شبکه آشغال گیر، بصورت حرکت چندین تیغه دندانه دار(به اندازه عرض شبکه) که حرکت آنها بصورت چرخشی توسط دو حلقه زنجیر که در بالا و پایین شبکه آشغالگیر محار شده اند، طراحی گردیده است. تعداد تیغه های سوار شده روی زنجیرها بر اساس نرخ تجمع آشغال می باشد در این مدل همیشه تعدادی تیغه روی اسکرین(شبکه آشغالگیر) در حال جارو کردن شبکه از پایین به بالا و تعدادی در حال تخلیه آشغال و در مسیر برگشت به ابتدای اسکرین می باشند. در این مدل نیاز به عملکرد داعمی دستگاه نیست و دستگاه در هر زمانی که از سیستم هوشمند تشخیص آشغال فرمان گرفت بصورت اتوماتیک شروع به کار خواهد کرد .

آشغالگیر میله ای دانه متوسط
http://denaindust.com/%D8%A2%D8%B4%