ارسال پیام برای مراحل بسته بندی شیرینک (Shrink).

مراحل بسته بندی شیرینک (Shrink).

بازدید:۵٨٣ | ا

مراحل بسته بندی شیرینک (Shrink).روند بسته بندی شرینک در پنج مرحله صورت می گیرد:

مر حله اول :

در این مر حله چیدمان به دو قسمت تقسیم می شود:

1- دستی 2- اتو ماتیک

در روش دستی (MSP) اجناس به اشکال خاص و به روش دستی جمع آوری می شوند. نتیجه این جمع آوری ها آماده شدن کالا برای بسته بندی به سه روش بدو ن نظم ، لایه دار و سینی دار است.

در روش اتوماتیک (ASP) کالا های مورد نظر مثل بطری ،کنسرو،کارتن ها ،شیشه ها و... با ترتیبی خاص جمع آوری می شوند ،به شکل های 4 یا 6 ردیفی یا به اشکال دیگر بسته بندی.

مرحله دوم:

جمع آوری محصول هم به صورت دستی و هم به شکل خود کار صورت می گیرد. در روش انتقال خودکار (توسط نوار نقاله ) محصول به سمت جایگاه شرینگ هدایت می شود. و به صورتی منحصر به فرد پلمپ حرارتی شیشه ها انتها و دور تا دور جنس را پلمپ می کند.

مرحله سوم:

در این مرحله ،لا یه نازک شرینک دور محصول کشیده می شود. با روشهای پیشرفته امروزی ، سیستم می تواند تعداد بسته های بیشتری را شرینگ کند و ظرفیت بسته های روی رول را افزایش دهد.

مر حله چهارم :

مر حله چهارم به منظور عبور بسته های شرینک شده از تونل حرارتی است . هدف از این مر حله این است که ورق شرینک محکمتر و منظم تر دور بسته را بگیرد. امروزه شرکت های معتبر دنیا دو تونل حرارتی را برای ان منظور به کار می گیرند تا بسته ها ، شرینک بهتری را داشته باشند.

مرحله پنجم:
بعد از خروج بسته ها از تونل حرارتی ،آنها را با کولر خنک می کنند تا شرینک حرارت داده شده ، به نحو مطلوب در آید.

http://www.sepehrhamid.com/

1 / 1
مراحل بسته بندی شیرینک (Shrink).