پست های ویژه

بازدید:٧٣٧۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی حبوبات خشکبار ادویه جات
و خط کامل خشکبار.حبوبات.سبزیجات .میوه جات.و..... دستگاه بسته بندی توزین دار - گرانولی بسته بندی ۲-
شرکت صنعت سازان نام آور

پست های مرتبط

دستگاه، بسته، بندی، خرما،دستگاه، بسته، بندی، گز
بازدید:۴٨٨٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی ماهی
دستگاه بسته بندي ماهي تازه بدون نياز به ظرف را ساخته ونصب وراه اندازي نموده است.کارخانه ماشین سازی
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢٩٩١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی جوجه آماده
دستگاه بسته بندی جوجه آماده مدل pm3ktf50 ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 50 سانتی متر را د
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:۴١۴٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی میگو سوخاری
دستگاه بسته بندی میگو سوخاری تا عرض 50 سانتی متر امکان پذیر می باشد این دستگاه بسته بندی تک عددی ج
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣۴٢٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی پنیر پیتزا
دستگاه بسته بندی پنیر پیتزا مدل pmkf40 ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 40 سانتی متر را دار
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:١٠٩٩٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی خانگی
دستگاه بسته بندی خانگی مورد استفاده جهت اشتغال خانگی می باشند ولتاژ این دستگاه بسته بندی 220 ولت و ب
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢۶١٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی مدل pm1cf35 ماشین سازی می توان به موارد زیر اشاره نمود: تنظیم حرارت
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣۴٨٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان شیرمال
دستگاه بسته بندی نان شیرمال مدل pm3ktf40 ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 40 سانتی متر را
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:۴٧۵٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی قاشق و چنگال
دستگاه بسته بندی قاشق و چنگال ماشین سازی مسائلی بسیار آسان بوده و این دستگاه بسته بندی مجهز به برنام
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢٢٠١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی ساکشن دندان
دستگاه بسته بندی ساکشن دندان تک عددی مدل pm2s3f25 ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 25 سانتی
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:۴۵٢٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی شکر پنیر
دستگاه بسته بندی شکر پنیر ساخته شده توسط صنایع ماشین سازی مسائلی بسیار آسان بوده و این دستگاه بسته ب
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢٩٣٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی بستنی زمستانه
دستگاه بسته بندی بستنی زمستانه مدل pmcf35 ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 35 سانتی متر را
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣٩٢٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان پیتا
دستگاه بسته بندی نان پیتا مدل pm3tfl80 ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 80 سانتی متر را دار
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣۴٣۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی استیک
دستگاه بسته بندی استیک مدل pm3ktf50 ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 50 سانتی متر را دارا م
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣٣۴٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی پیتزا
دستگاه بسته بندی پیتزا بسیار آسان بوده و این دستگاه بسته بندی مجهز به سیستم plc با هسته ای قوی می با
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣٠۵٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی لولا
دستگاه بسته بندی لولا تک عددی مدل pm2ktf40z صنایع ماشین سازی مسائلی با سیستمی جدید مورد استفاده جهت
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢۶٩٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی خودکار
دستگاه های بسته بندی خودکار تک عددی ماشین سازی مسائلی قابلیت بسته بندی خودکار را به صورت تک عددی و
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢٨٧٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی میشکا
دستگاه بسته بندی میشکا مدل pm3s3f25 صنایع ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 25 سانتی متر را
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣١٠۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی پای سیب
دستگاه بسته بندی پای سیب مدلpm2ktf40 صنایع ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 40 سانتی متر را
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:۴٠٠٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی دونات
دستگاه بسته بندی دونات منحصرا توسط صفحه لمسی انجام می شود و این دستگاه بسته بندی دارای برنامه plc ب
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣٨٩۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کلوچه سنتی
دستگاه بسته بندی کلوچه سنتی بدون ضایعات محصول و سلفون با دستگاه بسته بندی پیلوپک مدل pm3ktf50 صنایع
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی

صفحات مرتبط