پست های ویژه

بازدید:٧٣٧۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی حبوبات خشکبار ادویه جات
و خط کامل خشکبار.حبوبات.سبزیجات .میوه جات.و..... دستگاه بسته بندی توزین دار - گرانولی بسته بندی ۲-
شرکت صنعت سازان نام آور

پست های مرتبط

دستگاه، بسته، بندی، خرما،دستگاه، بسته، بندی، گز
بازدید:٣٣٣۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کیک لایه ای
دستگاه بسته بندی کیک لایه ای با استفاده از دستگاه بسته بندی مدل pm3ktf40 صنایع ماشین سازی مسائلی بد
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:١٧٧۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کیک صبحانه
دستگاه بسته بندی کیک صبحانه ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 50 سانتی متر را دارا می باشد
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣۶٧٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کترینگ
دستگاه بسته بندی کترینگ با استفاده از دستگاه های بسته بندی تک عددی صنایع ماشین سازی مسائلی بدون ضایع
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:۴٠۴۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی
دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی مدل pm3cf35 صنایع ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 35 سانتی م
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢٨١١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی ست رستورانی
دستگاه بسته بندی ست رستورانی، ظروف یکبار مصرف دستمال کاغذی، دستمال مرطوب ، پک هواپیمایی و .... با اس
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:١٩٧٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی سیم ظرفشویی
دستگاه بسته بندی سیم ظرفشویی افقی مدل pm3cf35 صنایع ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 35 سان
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢٧۴٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی اسکاچ
دستگاه بسته بندی اسکاچ ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 35 سانتی متر را دارا می باشد اپرا
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢۵٨٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی قاشق و چنگال
دستگاه بسته بندی قاشق و چنگال 20-200 بسته در دقیقه میزند این دستگاه بسته بندی افقی مجهز به برنامه
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢۶۴٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی لوازم طبی
دستگاه بسته بندی لوازم طبی ماشین سازی مسائلی مورد استفاده جهت بسته بندی انواع تجهیزات پزشکی، باند کش
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢۴٧۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان تافتون
دستگاه بسته بندی نان تافتون با استفاده از دستگاه بسته بندی تک عددی مدل pm3tfl80 این دستگاه بسته بند
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢۴۴۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان نیم باگت
دستگاه بسته بندی نان نیم باگت تک عددی مدل pm3tfl80 صنایع ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢٧٠۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی مجله
دستگاه بسته بندی مجله مدل pm3tfl80 صنایع ماشین سازی مسائلی این دستگاه بسته بندی قابلیت نصب سلفون ت
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢٣٩٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان پیتزا
دستگاه بسته بندی نان پیتزا بسیار آسان می باشد و این دستگاه بسته بندی تک عددی مجهز به سیستم کنترل خطا
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢۴٠٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی قطره چکان
دستگاه بسته بندی قطره چکان مورد استفاده جهت بسته بندی قطره چکان، مدل pm2s2f25 می باشد این دستگاه ب
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢٣۵٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی باند گچی
دستگاه بسته بندی باندگچی تک عددی مدل pm3cf35 صنایع ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 35 سان
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣۴٨٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی باند کشی
دستگاه بسته بندی باندکشی صنایع ماشین سازی مسائلی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 35 سانتی متر را دارا
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢٩٩٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان گاتا
دستگاه بسته بندی نان گاتا با استفاده از دستگاه بسته بندی مدل pm3tfl80 صنایع ماشین سازی بدون ضایعات
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣٢۶۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی
دستگاه بسته بندی تجهیزات پزشکی با استفاده از دستگاه بسته بندی تک عددی مدل pm1cf35 ماشین سازی مسائلی
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣٣۵٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان خشک
دستگاه بسته بندی نان خشک با سرعت بسته بندی 8-60 بسته در دقیقه می باشد این دستگاه بسته بندی جهت مصر
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:۵۴٣۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی مرغ
دستگاه بسته بندی مرغ مورد استفاده جهت بسته بندی مرغ می باشد این دستگاه بسته بندی مجهز به تیغه برش
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی

صفحات مرتبط