پست های ویژه

بازدید:٧٣٧۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی حبوبات خشکبار ادویه جات
و خط کامل خشکبار.حبوبات.سبزیجات .میوه جات.و..... دستگاه بسته بندی توزین دار - گرانولی بسته بندی ۲-
شرکت صنعت سازان نام آور

پست های مرتبط

دستگاه، بسته، بندی، خرما،دستگاه، بسته، بندی، گز
بازدید:١٣۶٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی تیوپ و دستکش کار
دستگاه بسته بندی BL80 دارای حافظه جهت ذخیره سازی چند محصول تغییر سایز بسیار ساده - دارای نوار نقاله
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:١۴١۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی فیدر طولی و 90 درجه
دستگاه بسته بندی PM25 ، فیدر های طولی و خطی و 90 درجه ماشین سازی مسائلی بر حسب نوع خط و متراژ سالن ت
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:١٧١۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی بیسکوییت بصورت ایستاده
دستگاه بسته بندی بیسکوییت با خشاب و دایکات دستگاه بسته بندی سیستم بغل گیر دستگاه بست بندی فیدر و ج
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣٢٢٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
ماشین آلات بسته بندی
ات بسته بندی در رزومه کاری خود دارد که شامل: 1- دستگاه بسته بندی تک توزین جهت بسته بندی حبوبات و خ
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:٧۴٨۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
خط بسته بندی دمنوش های گیاهی و دارویی
و سازنده ماشین آلات خط تولید و شستشو و خشک کردن و بسته بندی داخل تی بگ انواع دمنوش های گیاهی شامل زع
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:۵٠۶٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
خط کامل تصفیه و بسته بندی حبوبات
شامل: ( خط بسته بندی حبوبات ) 1 - مخزن و بالابر دستگاه بوجاری مدل SSN.1002 یک دستگاه 2 - دستگاه
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:٢١١١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی چهار توزین
زین حبوبات ، خشکبار ، چای ، برنج و قند SSN4008 دستگاه بسته بندی چهار 4توزین - گرانول تمام اتومات
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:۵٣١١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی دو توزین
ر ، چای ، قند ، میوه جات و سبزیجات خشک SSN4007 دستگاه بسته بندی دو 2توزین - گرانول بسته بندی دوت
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:٣١٨۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی حجمی
حجمی نمک ، شکر ، حبوبات ، ذغال و اسنک SSN4005 دستگاه بسته بندی گرانول حجمی تمام اتوماتیک موارد
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:٣٠٢١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی پودری
آرد و کلیه مواد پودری شیمیایی و دارویی SSN4006 دستگاه بسته بندی پودری تمام اتوماتیک موارد است
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:٢٩٧٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی تی بگ
دستگاه تی بگ SSN2005 دستگاه بسته بندی تی بگ (چای کیسه ای - دمنوش های گیاهی - گیاهان دارویی کیسه ا
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:٧۶۴٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی نمک تک نفره
دستگاه بسته بندی ساشه جهت سس و نمک و سماق و شکر تک نفره شرکت صنعت سازان نام آور دستگاه بسته بندی
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:٩٣٧۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی ذغال
دی حجمی نمک ، شکر ، حبوبات ، ذغال و اسنک SSN4005 دستگاه بسته بندی ذغال دستگاه بسته بندی گرانول حج
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:۴٧٠۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی وکیوم
دستگاه بسته بندی وکیوم شرکت صنعت سازان نام آور طراح و سازنده انواع ماشین آلات بسته بندی وکیوه تک ک
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:۴٢۶٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی پیلوپک
دستگاه بسته بندی افقی پیلوپک تک عددی شرکت صنعت سازان نام آور طراح و سازنده دستگاه بسته بندی پیلوپک
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:٧٣٧۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی حبوبات خشکبار ادویه جات
و خط کامل خشکبار.حبوبات.سبزیجات .میوه جات.و..... دستگاه بسته بندی توزین دار - گرانولی بسته بندی ۲-
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:۵١٧۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی خشکبار
دستگاه بسته بندی 4 چهارتوزین حبوبات ، خشکبار ، چای ، برنج و قند SSN4008 دستگاه بسته بندی خشکبار د
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:۶٩٨٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی ادویه جات
، آرد و کلیه مواد پودری شیمیایی و دارویی SSN4006 دستگاه بسته بندی ادویه جات دستگاه بسته بندی پودر
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:۴۴٨۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی شکر
دی حجمی نمک ، شکر ، حبوبات ، ذغال و اسنک SSN4005 دستگاه بسته بندی شکر دستگاه بسته بندی گرانول حجم
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور
بازدید:۶٠٧۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت صنعت سازان نام آور
دستگاه بسته بندی نمک
دی حجمی نمک ، شکر ، حبوبات ، ذغال و اسنک SSN4005 دستگاه بسته بندی نمک دستگاه بسته بندی گرانول حجم
تهران ، شرکت صنعت سازان نام آور

صفحات مرتبط