ارسال پیام برای ساخت دستگاه رول فرمینگ پروفیل C

ساخت دستگاه رول فرمینگ پروفیل C

بازدید:١٣١ | ا

رول فرمینگ C به همراه 2 پانچ سر و ته پروفیل با دقت بالای طولی با سروو موتور

1 / 1
ساخت دستگاه رول فرمینگ پروفیل C
http:parsrollform.com