ساخت دستگاه رول فرمینگ پروفیل C

بازدید:١١٨ | ا

رول فرمینگ C به همراه 2 پانچ سر و ته پروفیل با دقت بالای طولی با سروو موتور

ساخت دستگاه رول فرمینگ پروفیل C
http:parsrollform.com