ارسال پیام برای ساخت دستگاه U-36 سقف کاذب

ساخت دستگاه U-36 سقف کاذب

بازدید:٣٠٢ | ا

رول فرمینگ U-36 کناف با برش در حال حرکت(پروازی) با سیستم پنوماتیک

1 / 1
ساخت دستگاه U-36 سقف کاذب
http://parsrollform.com