ساخت دستگاه U-36 سقف کاذب

بازدید:٢٨۶ | ا

رول فرمینگ U-36 کناف با برش در حال حرکت(پروازی) با سیستم پنوماتیک

ساخت دستگاه U-36 سقف کاذب
http://parsrollform.com