ارسال پیام برای هارت مودم

هارت مودم

بازدید:٧۶١ | ا

هارت مودم ساخته شده توسط این شرکت دارای ویژگی های زیر می باشد .
• USB-Hart Interface
• کالیبراسیون ترانسمیتر هارت،توسط مودم و نرم افزار تحت ویندوز
• قابلیت ارتباط با ترانسمیترهای هارت با برندهای مختلف توسط مودم USB به HART و نرم افزارهای تحت ویندوز مربوطه
• نرم افزار تحت ویندوز مربوط به مودم هارت ، قابلیت ارتباط با ترانسمیترهای Ettl ،Vega ،Pepperl & Fuchs Krohne،KBS،Magnetrol Matsushima،Microflex،PR electronics Type flow control،Wetcon،Wikaو... را دارا می باشد.

تلفن تماس : 09155011699 - توانا

1 / 1
هارت مودم