ارسال پیام برای دستگاه سینوسی (تیغه کرکره)

دستگاه سینوسی (تیغه کرکره)

بازدید:۴٧٩ | ا

کرکره سینوسی : در دو طرح دو لب پایین با عرض مفید 100 و لبه ایرانتی با عرض مفید 104 و قله های کاملا گرد و منظم با سرعت تولید 15 الی 25 متر در دقیقه . زمان ساخت دستگاه 15 روز می باشد.

1 / 1
دستگاه سینوسی (تیغه کرکره)
http://parsrollform.com