ارسال پیام برای فرطبقه ای مخصوص نان حجیم و نیمه حجیم

فرطبقه ای مخصوص نان حجیم و نیمه حجیم

بازدید:۵١٧ | ا

فر طبقه ای دستگاهی است با حرارت صددرصد غیرمستقیم با قابلیت پخت انواع نان های حجیم و نیمه حجیم انواع کیک و برخی از انواع شیرینی ها است. این فر دارای 4 طبقه است که هر طبقه سیستم بخار جداگانه ای دارد. در این دستگاه محصولات درون کابین پخت با وزش هوای داغ که توسط یک فن سانترفیوژ انجام میگیرد پخت میشوند.
09105302023

1 / 1
فرطبقه ای مخصوص نان حجیم و نیمه حجیم