سایت صنعت ایران


لیست قیمت تلویزیون شهری

ارسال در محصولات و خدمات تلویزیون شهری پارسا تابلو
ا

لیست قیمت تلویزیون شهری

<p>در یک ماژول <strong>تلویزیون شهری</strong> هر یک از پیکسل ها &nbsp;فاصله مشخصی تا پیکسل های مجاور خود خواهند داشت. لذا ماژول های متنوع با فاصله پیکسلی متفاوت ساخته&nbsp;می شوند تا تلویزیون هایی با کیفیت های متفاوت تولید&nbsp;کنند. جهت اطلاع از <a href="http://digitalpanel.ir/urban-tv/9-urban-tv" target="_Blank">قیمت تلویزیون شهری</a> به لینک ارسال شده مراجعه کنید.</p>

لیست قیمت تلویزیون شهری

تولید و فروش انواع تابلو روان و تلویزیون شهری


پست های مرتبط در حال ذخیره سازی