پروا"> پروا">
ارسال پیام برای مزایای پروانه بهره برداری

مزایای پروانه بهره برداری

بازدید:٣۵٩ | ا

<p>پروانه بهره برداری به به صاحبان اصناف مزایایی می دهد که دارندگان <a href="http://lajvargroup.org/پروانه-بهره-برداری" target="_Blank">پروانه بهره برداری</a> از مزایای زیر بهره می گیرند پروانه بهره برداری موجب تسهیلات بانکی دولتی با نرخ مصوب تولیدی می شود. پروانه بهره برداری باعث معافیت مالیاتی واحد های صنعتی جدید می شود. برای گرفتن وام برای تجهیزات و یا ماشین آلات صاحبان صنایع باید پروانه بهره برداری به همراه داشته باشند. پروانه بهره برداری به واحد های صنعتی امکان بخشیده شدن جریمه از وام ها و پرداخت آن را به مدت یکسال به آنها می دهد. پروانه بهره برداری برای ثبت برند مورد نیاز می باشد. پروانه بهره برداری موجب معافیت مالیاتی برای اجرای طرح های انتقال و توسعه می شود. پروانه بهره برداری باعث گرفتن مجوز جهت وارد کردن ماشین آلات خط تولید مستعمل می شود. پروانه بهره برداری موجب تهیه مواد اولیه پلاستیک و شیمیایی از پالایشگاه ها و شرکت ها به قیمت دولتی می گردد. پروانه بهره برداری موجب معافیت حقوق ورودی مواد اولیه در صورت صادر کردن آنها می گردد. پروانه بهره برداری باعث معافیت پرداخت سهمیه حق بیمه در پرسنل جدید می شود. پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان شرکت در نمایشگاه های خارجی و داخلی و همچنین ارائه محصولاتشان می گردد. پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان شرکت در مناقصه های دولتی و همچنین خصوصی به عنوان تولید کنندگان کالا را می دهد. پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان استفاده از حامل های انرژی به نرخ دولتی را می دهد و همچنین انرژی برق را با تعرفه صنعتی به آنها می دهد. پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان گرفتن علامت استاندارد برای واحد های صنعتی ای که محصولاتشان شامل استاندارد اجباری است می گردد. پروانه بهره برداری به دارندگان آنها امکان وارد کردن ماشین آلات داخلی بدون پرداخت مالیات گمرکی را می دهد.</p>

1 / 1
مزایای پروانه بهره برداری