املاک صنعتی

بازدید:۴٧٨ | ا


این نوع املاک در بنگاه های مشاورین املاک به فروش و اجاره نمی روند، بلکه در بنگاه ها و دفاتر مخصوص با نام مشاورین
<a href="http://padidehsanat.com/" target="_Blank">املاک صنعتی</a>
سپرده و خرید و فروش می شوند.
<a href="http://padidehsanat.com/" target="_Blank">پدیده صنعت</a>