ارسال پیام برای سوزن منگنه صنعتی

سوزن منگنه صنعتی

بازدید:۶١٩ | ا

شرکت تولیدی هاردپیچ سوزن منگنه های زیر را با کیفیت بالا تولید و عرضه می نماید
سوزن منگنه سری 80
سوزن منگنه سری 92
سوزن منگنه سری BeA 14
سوزن منگنه کارتن سری 35

1 / 1
سوزن منگنه صنعتی
http://www.hardpich.com/productslis