خرمای سایر وکیوم شده

ارسال در محصولات و خدمات خرمای دبس آبادان
ا

خرمای سایر وکیوم شده با ماندگاری بالا و طعمی لذیذ

خرمای سایر وکیوم شده

پست های مرتبط

بازدید:۵٢۶ |
ارسال توسط خرمای دبس آبادان
خرمای سایر فرآوری شده
خرمای سایر فرآوری شده ( ترکیبات : خرما- شیره خرما - کنجد - هل و زنجبیل)
خوزستان ، آبادان ، خرمای دبس آبادان
بازدید:۵٠٣ |
ارسال توسط خرمای دبس آبادان
بسته بندی خرمای فرآوری شده
خرمای فرآوری شده د جعبه های 500 گرمی و یک کیلوگرمی بسته بندی می شود
خوزستان ، آبادان ، خرمای دبس آبادان
بازدید:١٢٢٣ |
ارسال توسط طبخ شمیم
پخت انواع مواد غذایی وکیوم شده
ه نمایید تمام غذای شما به روش غوطه ور شدن در آب و وکیوم نمودن آن در نایلون اتفاق می افتد ، چنانچه این روش را تجربه نمایید ، دیگر طعم هیچ غذایی به جز این روش را نمی پسندد با ما باشید ، پشتگرم به شما ه
تهران ، طبخ شمیم
بازدید:١۵١۴ |
ارسال توسط شرکت طبخ شمیم
پخت انواع مواد غذایی وکیوم شده
ه نمایید تمام غذای شما به روش غوطه ور شدن در آب و وکیوم نمودن آن در نایلون اتفاق می افتد ، چنانچه این روش را تجربه نمایید ، دیگر طعم هیچ غذایی به جز این روش را نمی پسندد با ما باشید ، پشتگرم به شما ه
تهران ، شرکت طبخ شمیم
صفحه ١