دستگاه بسته بندی شناور کولر

بازدید:١٣٧ | ا

دستگاه بسته بندی شناور کولر جهت بسته بندی انواع شناور های کولر در سایزها و طرحهای مختلف می باشد و همچنین با تغییر سایز و طول سلفون دستگاه می توان جهت دیگر محصولات و قطعات نسبتا مشابه با بهترین کیفیت تولید شده توسط صنایع ماشین سازی مسائلی استفاده گردد.

دستگاه بسته بندی شناور کولر
http://www.masaelipack.com