ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی شناور کولر

دستگاه بسته بندی شناور کولر

بازدید:١٣٩ | ا

دستگاه بسته بندی شناور کولر جهت بسته بندی انواع شناور های کولر در سایزها و طرحهای مختلف می باشد و همچنین با تغییر سایز و طول سلفون دستگاه می توان جهت دیگر محصولات و قطعات نسبتا مشابه با بهترین کیفیت تولید شده توسط صنایع ماشین سازی مسائلی استفاده گردد.

1 / 1
دستگاه بسته بندی شناور کولر
http://www.masaelipack.com