میز بالابر

بازدید:۴١٨٢ | ا

میز بالابر
تجهیزاتی پرکاربرد برای حمل و جابه جایی و بالابری در محیط هایی کوچک مانند فروشگاه ، شرکت، انبار، داروخانه، آشپزخانه صنعتی، همچنین محیط هایی بزرگ مانند کارخانه ها و کارگاه ها در حالت های دستی و برقی که در ابعاد و ظرفیت هایی متفاوت طراحی و تولید می شوند. نیاز به هزینه های خاص تعمیراتی و نگهداری ندارد. یکی از ویژگی های میز بالابر در موارد خاص عبارت است ازجابه جایی یک شی همچنین به کار گیری میز بالابر به عنوان میز کار موقتی برای انجام یک سری عملیات بر روی شی مورد نظر مانند حمل و نقل یک قالب صنعتی و انجام عملیات ماشین کاری بر روی آن به همان صورتی که روی میز قرار گرفته است.

میز بالابر,فروش میز بالابر,قیمت میز بالابر,انواع میز بالابر

میز بالابر