میز هیدرولیک با ظرفیت 500 کیلوگرم

بازدید:١١۶۶ | ا

میز هیدرولیک با ظرفیت 500 کیلوگرم
میز هیدرولیک BSLT 500
ویژگیها

یکی از تجهیزات پرمصرف جابه‌جایی مواد که به عنوان میز تغذیه در خـط توليد مونتاژ کاربرد فراوان دارد.
مجهز به پــدال‌پایــــی که به ساد‌‌گـــی میز را تا ارتفاع دلخواه بالا می‌آورد
مجهز به اهــرم دستــی برای پایین آوردن میز با امكان كنترل ســرعت پايين آمدن
دارای شیـــر کنترل اضافــــه بار برای محافظت از کاربـــر و دستـــگاه
مجهز به قفل کن چرخ
استفاده از چرخ‌هـــای پــــلی‌اورتــــان برای بـالا بردن دوام و مقـاومت
محافظ چرخ برای جلوگیــری از برخورد با مانــع، آسیب دیدن کاربـر و دستگاه

میز هیدرولیک با ظرفیت 500,میز با ظرفیت 500,میز بالابر 500 کیلوگرمی,میز جابجایی بار

میز هیدرولیک با ظرفیت 500 کیلوگرم