ارسال پیام برای جک پالت 3 تن

جک پالت 3 تن

بازدید:۵٠٧٠ | ا

جک پالت 3 تن
طول شاخک 115 سانتی متر
عرض شاخک 54 سانتی متر
مدل تکنومکس چین
جک پالت 3 تنی,جک پالت سه تن,,

1 / 1
جک پالت 3 تن