پالت تراک W20

بازدید:١٧١٨ | ا

پالت تراک برقی بدون جایگاه حمل نفر
پالت تراک 2 تن
طول شاخک 115 سانتی متر
عرض شاخک 54 سانتی متر
مدل EOS Lift پردیس لیفت W20
پالت بر,تراک پالت,پالت تراک,پالت تراک برقی