ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی ساندویچ

دستگاه بسته بندی ساندویچ

بازدید:۴٠٢٧ | ا

دستگاه بسته بندی ساندویچ مدل pm2ktf50 قابلیت نصب صلوفان تا عرض 50 سانتی متر را دارا بوده و مورد استفاده جهت:
دستگاه بسته بندی ساندویچ
دستگاه بسته بندی ناگت
دستگاه بسته بندی نان همبرگر
دستگاه بسته بندی همبرگر
دستگاه بسته بندی ظروف یکبار مصرف
دستگاه بسته بندی نان مک دونالد
دستگاه بسته بندی ناگت
و غیره می باشد. بسته بندی با این دستگاه بسته بندی افقی با حداقل ضلایعات محصول و سلوفان انجام می گیرد که این یکی از مزایای این مدل دستگاه بسته بندی می باشد
دستگاه بسته بندی همبرگر ,دستگاه بسته بندی ساندویچ,بسته بندی نان مک دونالد ,بسته بندی نان همبرگر

1 / 1
دستگاه بسته بندی ساندویچ
http://masaelimachine.com