دستگاه بسته بندی نان خشک

بازدید:٣٣۵۴ | ا

دستگاه بسته بندی نان خشک با سرعت بسته بندی 8-60 بسته در دقیقه می باشد
این دستگاه بسته بندی جهت مصرف برق بهینه شده است و به وزن 950 کیلوگرم می باشد
لفاف بسته بندی مورد استفاده در این دستگاه از جنس ترسبافون، سلفون صدفی و متالایز می باشد
و مورد استفاده جهت بسته بندی انواع نان های سنتی و فانتزی می باشد
دستگاه بسته بندی نان خشک,بسته بندی نان فانتزی ,بسته بندی نان باگت ,بسته بندی نان لواش

دستگاه بسته بندی نان خشک
www.masaelimachine.com