دستگاه بسته بندی پرتقال

بازدید:٢٢٨٣ | ا

دستگاه بسته بندی پرتقال مناسب جهت بسته بندی انواع میوه ها به صورت تک عددی می باشد.بسته بندی پرتقال با این دستگاه بسته بندی بدون ضایعات محصول و سلفون می باشد.نصب سلفون بر روی این دستگاه بسته بندی تک عددی تا عرض پنجاه سانتیمتر امکان پذیر می باشد.این دستگاه بسته بندی برای بسته بندی سیب ، بسته بندی لیمو و میوه به طور کلی به صورت تک عددی مناسب می باشد.
دستگاه بسته بندی میوه ,دستگاه بسته بندی لیمو,دستگاه بسته بندی سیب ,دستگاه بسته بندی پرتقال

دستگاه بسته بندی پرتقال
masaelimachine.com