دستگاه بسته بندی سیب

بازدید:٢٣٨٠ | ا

دستگاه بسته بندی سیب مناسب جهت بسته بندی انواع سیب به صورت تک عددی می باشد.بسته بندی سیب با این دستگاه بسته بندی بدون ضایعات محصول و سلفون می باشد.نصب سلفون بر روی این دستگاه بسته بندی تک عددی تا عرض 50 سانتیمتر امکان پذیر می باشد.در ضمن این دستگاه بسته بنده برای بسته بندی پرتقال و بسته بندی لیمو و بسته بندی میوه به طور کلی به صورت تک عددی کاربرد دارد.
دستگاه بسته بندی میوه ,دستگاه بسته بندی پرتقال ,دستگاه بسته بندی لیمو,دستگاه بسته بندی سیب

دستگاه بسته بندی سیب
www.masaelimachine.com