ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی گاز استریل

دستگاه بسته بندی گاز استریل

بازدید:١۶٣٢ | ا

دستگاه بسته بندی گاز استریل به صورت بسته بندی چهار طرف دوخت صنایع ماشین سازی مسائلی مناسب جهت بسته بندی گازاستریل، پداستریل و ... می باشد.
دستگاه بسته بندی گاز استریل به صورت تک عددی، پنج عددی و ده عددی دارای تنظیم فتوسل(چشم الکترونیک) به صورت استاندارد متریک(میلیمتر) با اپراتوری آسان می باشد.
دستگاه بسته بندی گاز,بسته بندی گاز استریل,بسته بندی چهارطرف دوخت,بسته بندی پد استریل

1 / 1
دستگاه بسته بندی گاز استریل
www.masaelimachine.com