جوهر تاریخزن ، جوهر جامد ، ریبون مسائلی

بازدید:٩٩۶ | ا

محصولات ماشین سازی مسائلی شامل دستگاه های بسته بندی ، دستگاه بسته بندی پیلوپک ، دستگاه بسته بندی افقی ، دستگاه بسته بندی دوسرپرس ، دستگاه بسته بندی چهارطرف دوخت ، دستگاه وکیوم ، دستگاه دوخت ، دستگاه تاریخ زن ، جوهر جامد ، ریبون ، جوهر تاریخ زن ، غلتک تاریخزن ، غلطک تاریخ زن و .... 03135723006/7
جوهر جامد,ریبون,جوهر تاریخ زن,غلتک تاریخ زن

جوهر تاریخزن ، جوهر جامد ، ریبون مسائلی