دستگاه بسته بندی قطعات یدکی کوچک

بازدید:٨٩٠ | ا

این ماشین در مدل BL25 , BL35 با مشخصات جدول ساخته میشود. مکانیزم طراحی این ماشین به گونه ای است که می تواند انواع اجناسی که شکل هندسی مشخصی ندارند را بسته بندی کند. قدرت و مانور بسته بندی محصول با این ماشین بسیار زیاد می باشد و جهت بسته بندی انواع لولا، بسته بندی قطعات یدکی کوچک، دستگاه بسته بندی حلواشکری رستورانی، دستگاه بسته بندی دستگیره، دستگاه بسته بندی کارت بوگیر، دستگاه بسته بندی شناور کولر، دستگاه بسته بندی مسواک، دستگاه بسته بندی شیردوش کودک، دستگاه بسته بندی بلبرینگ، دستگاه بسته بندی کلیدوپریز، دستگاه بسته بندی سردوش حمام، دستگاه بسته بندی لبگیر وسری قلیان، دستگاه بسته بندی .... 03135723006/7

دستگاه بسته بندی قطعات ,دستگاه بسته بندی کلیدپریز,دستگاه بست بندی شناورکولر,بسته بندی کارت بوگیر

دستگاه بسته بندی قطعات یدکی کوچک