ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی تیغ صورت تراشی چندتایی

دستگاه بسته بندی تیغ صورت تراشی چندتایی

بازدید:١۶٢٨ | ا

این ماشین به دو صورت BL50 , BL40 ساخته می شود. مکانیزم طراحی این ماشین به گونه ای است که می تواند انواع اجناسی که به شکل هندسی مشخصی ندارند و چند محصول داخل یک بسته را انجام دهد. قدرت مانور این دستگاه جهت بسته بندی چند محصول بسیار زیاد است.
این ماشین برای بسته بندی انواع تیغ صورت تراشی به صورت چندتایی ، بست بندی سفره یکبار مصرف، دستگاه بسته بندی لوازم یدکی، دستگاه بسته بندی کلید و پریز، دستگاه بسته بندی سری قلیان، دستگاه بسته بندی قطره چکان، دستگاه بسته بندی لولا، دستگاه بستب ندی دستگیره، دستگاه بسته بندی سردوش حمام، دستگاه بسته بندی اسباب بازی، دستگاه بسته بندی پازل، دستگاه بسته بندی ....
تماس 03135723006/7
دستگاه بسته بندی تیغ,دستگاه بسته بندی سفره,دستگاه بسته بندی کلیدپریز,بسته بندی قطره چکان

1 / 1
دستگاه بسته بندی تیغ صورت تراشی چندتایی