ارسال پیام برای دستگاه بسته بندی بیسکوییت بصورت ایستاده

دستگاه بسته بندی بیسکوییت بصورت ایستاده

بازدید:٢٠٩۵ | ا

دستگاه بسته بندی بیسکوییت با خشاب و دایکات
دستگاه بسته بندی سیستم بغل گیر
دستگاه بست بندی فیدر و جک جهت ویفر
این ماشین ها جهت بسته بندی انواع بیسکوییت، دستگاه بسته بندی کیک، دستگاه بسته بندی کلوچه، دستگاه بسته بندی رولت، دستگاه بسته بندی ترد، دستگاه بسته بندی های بای، دستگاه بسته بندی ویفراستفاده می شود.
سیستم خشاب، خشاب می تواند به دو صورت پنوماتیک و مکانیک ساخته شود.
سیستم بغل گیر، این سیستم می تواند بیسکوییت را به صورت ایستاده و با سیستم فیدر90 درجه و پنوماتیک بسته بندی کند.
سیستم دایکات: این سیستم می تواند هم با سیستم خشاب و هم به صورت واحد روی دستگاه نصب گردد.
سیستم جک ویفر: این دستگاه می تواند جهت اتوماسیون کردن خط تولید با فیدر 90 درجه و طولی و سیستم پنوماتیک مچ گردد.
بسته بندی رولت,بسته بندی ترد و های بای,بسته بندی بیسکوییت,بسته بندی فیدر 90 درجه

1 / 1
دستگاه بسته بندی بیسکوییت بصورت ایستاده
http://www.masaelimachine.com