ارسال پیام برای صندلی سرشویی مدل 720 و مدل 132

صندلی سرشویی مدل 720 و مدل 132

بازدید:٣٧۵٠ | ا

هر دو محصول به صورت خوابیده بوده و دارای 1 سال ضمانت شیر الات و فوم به کار رفته در این محصولات می باشد.

صندلی سرشویی ارایشگاه,تجهیزات ارایشگاهی,محصولات پانتی,سرشویی مدل132,سرشویی مدل 720

1 / 1
صندلی سرشویی مدل 720 و مدل 132