ارسال پیام برای صندلی سرشویی مدل 159 و مدل 880

صندلی سرشویی مدل 159 و مدل 880

بازدید:۴٣۶۴ | ا

صندلی سرشویی مدل 159 و مدل 880 به صورت خوابیده بوده و بدون ابریز می باشد
دارای 1 سال ضمانت می باشد.
صندلی ارایشگاه,صندلی سرشویی 159,صندلی سرشویی 880,تجهیزات ارایشگاهی پانتی

1 / 1
صندلی سرشویی مدل 159 و مدل 880