سطح سنج یا عمق سنج غیر تماسی

بازدید:۴۴٠٧ | ا

سطح سنج یا عمق سنج غیر تماسی OTT CBS پمپ داخلی فشار حبابی مورد نیاز براي اندازه گیري غیر مستقیم را تامین می کند.
- مدل \"استاندارد +\" قابلیت \"USGS\" : 15 متر یا 1500 میلی بار
- مدل 30 متري : 30 متر یا 3000 میلی بار
- دقت : یک میلی متر یا 1/0 میلی بار
- مدل \"استاندارد +\" مدل 30\" متري\" : ±5 میلی متر

شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز
نماینده انحصاری محصولات Extech ، UNI-T ، POPULAR ، FLIR ، Additel ، Iraytek ، Honeywell ، MITECH ، NEC ، FLUKE ، SIGLENT ، ENGIUS ، TIME GROUP درایران
و10 نمايندگي رسمی دراستان خراسان رضوي شامل :
HIOKI – KYORITSU - TESTO - ZIGLER - TES - MAXTERMO - LUTRON - PSIP - STANDARD - AZ
همچنین ارائه کننده تجهیزاتی مانند: کلمپ آمپرمترها ، پاورآنالايزرها ، آنالايزرها ، ارت سنج ها ، متر ليزري ، دستگاه هاي سنجش پارامترهاي شيميايي ( آب ، اسيدها – گازها و ..
انواع سطح سنج,کاربرد سطح سنج,سطح سنج چیست؟,نمایندگی فروش سطح سنج

سطح سنج یا عمق سنج غیر تماسی