فاکتور فروش سطح سنج یا عمق سنج (تماسی)

بازدید:٣٠٩٣ | ا

سطح سنج تماسی شناور با دیتالاگر ترموگراف دستگاهی است که میزان سطح آب را اندازه می گیرد و این قابلیت را دارد که به کامپیوتر متصل شود.
- دستگاهي مقرون به صرفه
- حمل و نقل آسان و راحت

*****************

سطح سنج یا عمق سنج غیر تماسی OTT CBS پمپ داخلی فشار حبابی مورد نیاز براي اندازه گیري غیر مستقیم را تامین می کند.
- مدل 30 متري : 30 متر یا 3000 میلی بار
- دقت : یک میلی متر یا 1/0 میلی بار

*****************

سطح سنج یا عمق سنج غیر تماسیOTT RLS از روش راداري براي اندازه گیري سطح آب استفاده می کند. در صفحه پیشانی آن دو آنتن مسطح قرار دارد : فرستنده و گیرنده. در زمان اندازه گیري، فرستنده پالس هایی را به سطح آب ارسال می کند که بعد از برخورد با سطح آب برگشت داده می شوند و توسط گیرنده دریافت می شوند.

لینک محصول:
http://btmco.ir/products.aspx?catid=101
کاربرد سطح سنج,لیست قیمت سطح سنج,نمایندگی فروش عمق سنج,عمق سنج (تماسی)

فاکتور فروش سطح سنج یا عمق سنج (تماسی)