ترانسمیتر دما

بازدید:٣٢۴٣ | ا

ترانسمیتر دما TR-TMP1A4 :
100 ~ +400 °c : قابلیت اندازه گیری دما
4 - 20 mA DC : خروجی
- تغذیه : ACV 90-260
- سنسور دما : PT100
*******************

ترانسمیتر دما TR-TMK1A4 :
0 ~ 500 °c : قابلیت اندازه گیری دما
4 - 20 mA DC : خروجی
- تغذیه : ACV 90-260
- سنسور دما : تیپ K دما

لینک محصول :
http://btmco.ir/products.aspx?catid=190

ترانسمیتر,ترانسمیتر دما,ترانسمیتر جریان,ترانسمیتر ولتاژ

 ترانسمیتر دما
http://btmco.ir/products.aspx?catid